Z vašim soglasjem lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (Zavarovalnica), kot upravljavec osebnih podatkov vaše osebne podatke, navedene v razdelku Prijavnica, obdeluje tudi za namene, za katere boste spodaj posebej privolili.
Spodaj podpisani privolim, da lahko Zavarovalnica moje osebne podatke, navedene v razdelku »Prijavnica«, obdeluje za naslednje namene:
 

SEGMENTIRANO (NEPOSREDNO) TRŽENJE, VKLJUČNO Z OBLIKOVANJEM PROFILA
ki ga izvaja Zavarovalnica za trženje svojih produktov in storitev in za trženje produktov in storitev družb Skupine Triglav?

Z vašo privolitvijo vam bomo lahko kot izbrana zavarovalnica pripravili ponudbe, ki bodo prilagojene prav vašim potrebam, zahtevam in interesom oz. vašemu profilu. Na podlagi prepoznanih značajskih lastnosti, interesov, navad, potreb, zahtev in želja se bomo lahko posebej posvetili temu, da vam v največji možni meri ponudimo zgolj tisto, kar resnično potrebujete. Lahko vas bomo redno obveščali o vam prilagojenih ponudbah, storitvah in novostih družb Skupine Triglav, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu). S tem privoljenjem se bomo lahko tudi skupaj dogovorili za obisk našega zastopnika, ki vam bo predstavil navedene ponudbe.

 

POSREDOVANJE MOJIH PODATKOV DRUŽBAM V SKUPINI TRIGLAV
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo zavarovalniško dejavnost in/ali nudijo finančne storitve, za namen obveščanja z meni prilagojenimi ponudbami?

Z vašo privolitvijo bomo lahko vaše osebne podatke iz zbirk, ki jih vodimo, vključno z že izoblikovanimi profili, posredovali tudi drugim družbam, ki so v Skupini Triglav in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter se ukvarjajo z zavarovalniško dejavnostjo in/ali finančnimi storitvami (sem sodijo Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Skupna pokojninska družba, d.d., Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. – za popoln, ažuriran seznam družb prosimo obiščite spletno stran Skupine Triglav, www.triglav.eu), in tako bodo lahko tudi slednje oblikovale ter vas seznanjale s svojimi, vam prilagojenimi ponudbami.

 

OZNAČI VSE ZGORNJE NAMENE?

Z označitvijo tega okenca boste označili vse zgornje namene hkrati in tako privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov za vse zgoraj navedene namene obdelave.

SEZNANITEV Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV: FOTOGRAGIRANJE IN SNEMANJE DOGODKA Motoristi za motoriste, DNE 13. in 14.5.2018
Dogodek bo fotografiran in sneman. Galerija fotografij oz. video prispevek, pripravljen na podlagi posnetkov, bosta objavljena na intranetu Zavarovalnice Triglav, d.d. (Zavarovalnice) ter potencialno tudi na družbenih omrežjih Zavarovalnice (Facebook, Twitter; Linkedin), spletnih straneh Zavarovalnice (triglav.si in triglav.eu) ter ostalih tiskanih in spletnih medijih, kot npr.: časopisi, revije, spletni portali ipd. (v ta namen bodo fotografije oz. videoposnetki posredovani v nadaljnjo obdelavo izdajateljem medijev. Pregled vseh medijev, ki delujejo v Republiki Sloveniji je dostopen na: https://rmsn.ekultura.gov.si/razvid/mediji). Če želite odstraniti objavljene fotografije, na kateri ste vi osrednji motiv posnetka, vas prosimo, da nam to čim prej sporočite na marketing@triglav.si. V primeru, da se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v video prispevku, nam to predhodno oz. čim prej sporočite na marketing@triglav.si. Zavarovalnica Triglav bo vaše fotografije oz. videoposnetke za namen objave foto galerije dogodka oz. video prispevka na intranetu zavarovalnice in naknadne promocije dogodka obdelovala v zbirkah podatkov, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ter jih hranila pet let od njihovega nastanka.
POMEMBNO:
Vaše osebne podatke lahko za zgoraj označene namene obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev je dostopna v Politiki zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.triglav.si. Osebne podatke, navedene v razdelku »Prijavnica« bo zavarovalnica obdelovala tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov, t.j. nudenja raznih bonov ugodnosti ter dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v bonitetni program je popolnoma prostovoljna. Zavarovalnica vaše osebne podatke, navedene v razdelku »Prijavnica«, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki ste jih označili v razdelku »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov«, hrani do preklica privolitve z vaše strani. Enako velja tudi za obdelavo teh podatkov v povezanih družbah, katerim so bili, z vašo privolitvijo, osebni podatki posredovani za isti namen obdelave. Ostale osebne podatke, pridobljene v okviru sklenitve ali izvajanja zavarovalne pogodbe ali na podlagi zakona pa zavarovalnica hrani do poteka zakonskega roka hrambe. Zavarovalnica bo vaše fotografije oz. videoposnetke, ki jih obdeluje na podlagi vaše privolitve in za namene, ki ste jih označili v razdelku »Privolitev za obdelavo osebnih podatkov« hranila pet let od njihovega nastanka. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov za zgoraj označene namene ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali privolitve-preklici@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice www.triglav.si.